Zpráva  

 

Zpráva o činnosti  SDH za rok 2008

(Tato zpráva byla přednesena na Valné hromadě SDH)

 

  Tak jako každý rok , tak i letos nadešel čas bilancování roku 2008. Bohužel v letošním roce jsme se rozloučili s naším členem p. Zdeňkem Vokálem. Čest jeho památce.
Výbor se na svých zasedáních scházel 1x za čtvrt roku, kde řešil vzniklé problémy a hlavně v prvním čtvrtletí připravoval oslavy 110. výročí založení našeho sboru. Musím konstatovat, že oslavy v měsíci květnu i díky počasí a Vám, kteří  jste se jak na přípravách, tak na samotných oslavách podíleli, vydařili. Myslím, že velmi překvapen z toho, co dokáže sbor i tak malá obec zorganizovat a uspořádat, byl  starosta OSH v Hradci Králové bratr Salava. Zato, že vše proběhlo bez závad Vám všem patří poděkování.
Dále v měsíci květnu proběhl další ročník požární soutěže O pohár starosty obce.
K tomuto bych chtěl říci, že mě zarazila poměrně menší účast sboru a proto bude na novém vedení, které bude doufám dnes zvoleno, přemýšlet, jak sem opět přilákat více soutěžních družstev, aby tato soutěž opět dostala náboj.
Co se týče připravenosti sboru a jednotky k zásahu, musím konstatovat, že na vozidle Avia byla prováděna pravidelná údržba a před technickou kontrolou byla provedena větší oprava, kterou provedla firma Malina - Vrše s.r.o.. Když jsme u techniky, sděluji Vám, že před týdnem, na doporučení našeho výboru a dále po schválení OZ byl prodán GAZ ( Máňa) za cenu 8 000,-Kč. Jelikož vozidlo bylo obecní, prostředky putovaly do rozpočtu obce, ale po jednání bude tato částka poukázána sboru v rámci doplnění výbavy a výstroje.
V letošním roce bylo zakoupeno 8ks pracovních stejnokrojů, pracovní trika a jedny pánské spol. kalhoty a spol. hasičský stejnokroj , vše za cenu kolem 15 OOO,- Kč
Dále byly pořízeny domovenky na pracovní stejnokroje a společenské uniformy za cenu
5 461,-Kč. Finanční částkou přispěl ze své peněženky i starosta obce.
V letošním roce měl dostat náš sbor pracovní stejnokroje a pracovní boty pro 5 členů jednotky. Co se týká výbavy, bude potřeba dále dovybavit  jednotku a hasičské auto. Zakoupit plovoucí čerpadlo, výkonnější motorovou pilu, pláštěnky, svítilny. Někteří se možná podivujete, nač tolik a novou výbavu, musím konstatovat, že HZS Králov. kraje bude s největší pravděpodobností se sbory jako jsme my počítat při výjezdech jako jsou živelné pohromy. Právě dnes proběhlo na HZS Král. Kraje školení velitelů takových jednotek, jako je ta naše, zaměřená na první pomoc při dopravní nehodě a živelných pohromách .
V letošním roce jsme byli požádáni  o 3 pohotovosti, z  toho byl jeden výjezd na úklid popadaných větví mezi naší obci a Novým Bydžovem.
V měsíci říjnu bylo provedeno námětové cvičení v obci Mlékosrby, kterého se Zúčastnily sbory našeho okrsku se zaměřením na dálkovou dopravu vody.
Co se týká historické hasičské techniky byl dán do lesku hasičský vůz. Chtěl bych poděkovat Všem, kteří se na jeho opravě podíleli. Bohužel problémy máme s ruční hasičskou stříkačkou, kde nás opouštějí kola. V letošním roce bylo požádáno o dotaci na výrobu nových kol. Tuto dotaci přiděluje komise na záchranu historické hasičské techniky při Hasičském muzeu v Přibyslavi. Bohužel, tato dotace nám přidělena nebyla.
Z kulturních akcí byl v měsíci únoru tradiční Hasičský bál, který opět měl velkou návštěvnost a tímto Vás zvu do sálu místního pohostinství dne 13.února 2009 od 20.00. hod hraje kapela TURBO ROŠTÍ
Dále jsme zabezpečovali pořadatelskou službu při Čarodějnicích. Aktivně jsme se účastnili všech akcí v naší obci, např. pomoc při organizaci dětských dnů společně se sportovním klubem Humburky.
Závěrem této zprávy o činnosti našeho sboru bych těl říci, že by nikdy nebylo možné toto v takové míře uskutečnit bez velké pomoci obecního zastupitelstva, obce Humburky, sponzorů, kteří se podílejí a doufám budou podílet i nadále na tom, aby historická jednotka i naše družstva mužů a žen mohli reprezentovat svůj sbor i obec Humburky a samozřejmě bez Vaší pomoci a zájmu o dobrou věc.
 
 
 
 

 

 

 


 

      

 

 

                                                    

 

 

                          

(c) 2002 - SimpleNet s.r.o.