Rok 2005  

Zpráva o činnosti SDH Humburky za rok 2005

 

Tak jako každý rok , tak i letos nadešel čas bilancování uplynulého roku 2005.

Členská základna se nám v jarních měsících zase o málo rozrostla a to o několik žen, jinak mužská část zůstala beze změny.

Spolu se starostou pomalu předáváme plnění některých povinností mladším a pomalu je tak připravujeme na předání funkcí.

A nyní přistoupím k seznámení s činností a výsledky jednotlivých družstev.

 

Jednotka s historickou technikou se  zúčastnila oslav sedmi set let založení města Nového  Bydžova. Jednotka se předvedla v plné síle a kráse jak v průvodu, tak i při malé ukázce s koňmi našeho kamaráda Petra Vančury, který jako vždy měl svoje koně výborně připravené. I přesto, že pořadatelé nezajistili dostatečný prostor sklidila ukázka hasičského útoku  velký úspěch obzvláště poté, co starosta p. Hladík se postaral o osvěžení některých diváků.

Dále historická jednotka se svoji technikou ruční stříkačkou  z roku 1885 a hasičskou stříkačkou MARA předvedla hasičský útok při Okrskové soutěži a při 110 výročí založení hasičského sboru v obci Babice.   

Historická jednotka předvedla své umění u příležitosti I.ročníku závodů o Pohár starosty obce  Humburky. Při této příležitosti bylo umožněno svezení na této historické hasičské stříkačce.

Tato historická jednotka má již stabilizovanou jednotku ve složení:

 p. Salava Milan, Štěrba David, Kulhavý Vladislav, Hladík Josef, Čech Petr, Bouška Václav, Knytl Martin.

Ještě než přejdu k dalším družstvům uvažuje se v roce 2006 o účasti Historické jednotky spolu s koňmi P. Vančury na srazu Historické hasičské techniky v Polsku, kde podle informací mělo být zastoupení z více států Evropy. I přesto, že jsem vynaložil čas na získání informací a využil známostí z Litoměřic pi. Borlovou a p. Hejduka a dále p. Šimonovského nepodařilo se mi do této doby důležité informace sehnat. Bylo mi přislíbeno pokud by se k nějaké informaci dostali budou mě informovat. Při této příležitosti jsem byl požádán abych Vám, kteří jste se zúčastnili Hasičských slavností v Litoměřicích roku 2004 i celému sboru popřát v roce 2006 hodně zdraví, štěstí a co nejmíň požárů. Při této příležitosti mi bylo řečeno,že se již těší až se setkáme v Litoměřicích v roce 2007 při dalších Hasičských slavnostech.

 

Nyní bych Vás seznámil s činností družstev mužů.

Družstvo mužů „B“ se zúčastnilo jediné soutěže a to v obci Kosičky . Na tuto soutěž byli vybráni ostřílení kozáci, jelikož bylo potřeba velké zkušenosti z důvodu zakopané kádě v zemi. I přesto, že nebyl čas na dokonalou přípravu bylo umístění více něž pěkné.

Dále byla v plánu účast na soutěži u nás v Humburkách ,ale z důvodu náročnosti na pořadatelskou službu bylo využito jejich služeb. Doufám, že v letošním roce se zúčastní více soutěží než tomu bylo v roce předešlém.

 

Družstvo mužů „A“ se zúčastnilo celkem 11-ti soutěží s těmito výsledky.

2 x první

1 x druzí

1 x třetí

2 x pátí

a dále šestí, devátí, jedenáctí a čtrnáctí .

Po několika nezdarech z počátku sezony došlo k malému zemětřesení a samozřejmě  ke změnám v organizaci tohoto družstva.

Po dohodě bylo odsouhlaseno, že družstvo se bude trénovat samo a zároveň dostane na starosti družstvo žen , které bude trénovat a pomáhat při trénincích a závodech.

Bohužel ani letos jsme se nevyhnuli problémům s mašinou PS12, a tyto problémy byly postupem sezony řešeny.

Z tohoto důvodu byla rozjednána další úprava, ale taková aby neměla vliv na používání stroje v případě zásahu při požáru. Zde již zmíněná úprava mašiny bude provedena jen za  předpokladů pokud se podaří sehnat finanční prostředky. Podle rozpočtu by tato úprava při její realizaci stála 25 000,-Kč. Jedná se o úpravu motoru.

Družstvo mužů se zúčastňuje soutěží ve složení: Gebharta Leoš

                                                                          Starý Tomáš

                                                                               Šedivý Ondřej

                                                                               Štěrba Martin

                                                                               Ondráček Radek

                                                                                Starý Lukáš

                                                                                Dymeš Jiří

                                                                                Hladík Lukáš      

Co říci na závěr doufejme, že se podaří sehnat dostatek finančních prostředků, tím bude uskutečněna úprava mašiny, že kluky opustí smůla a problémy a dostaví se ještě lepší výsledky.

 

A teď to nejlepší na závěr.

Při minulé výroční zprávě jsem konstatoval, že svoji činnost zahájí v roce 2005 i družstvo žen. Většina si myslela a já jsem byl mezi nimi, že družstvo žen zahájí svoji účast na soutěžích pozvolna. Ale opak byl pravdou. Kam přijeli tam získávali poháry , takže se stali postrachem místních soutěží. O tento velký úspěch se postaralo družstvo ve složení:

Ondráčková Květa

Kulhavá  Martina

Dymešová Kamila

Kulhavá Jitka

Klozová Veronika

Kulichová Tereza

Vondráková Petra

Stará Ivana

a vedoucí družstva Knytlová Jana        

 

Jenom pro úplnost se zúčastnili 8 soutěží s tímto umístěním

4 x první

1 x druzí

1 x třetí

čtvrtí a na poslední soutěži v Pšánkách na 9 místě.

Co říci na závěr k tomuto družstvo. Bylo to velmi milé překvapení hasičských soutěží  a  doufám, že děvčata neusnou na vavřínech a budou pokračovat dále v nastartovaných výkonech.

 

Svátkem pro celý sbor bylo uspořádání I.ročníku soutěže o Pohár starosty obce Humburky v požárním útoku muži a ženy. Tato soutěž se konala na nově vybudovaných hasičských základnách a nové dráze, která do té doby byla využívána jako tréninková.

Celkem se soutěže zúčastnilo na 19 družstev mužů a 6 družstev žen. Myslím si, že  na to, že jsme tuto soutěž pořádali poprvé se nemáme za co stydět. Samozřejmě je to díky sponzorům a všem, kteří pomohli aby se toto mohlo uskutečnit. Za to Vám všem jménem starosty SDH a jménem mým patří srdečné poděkování.

Pro velký úspěch a spokojenost všech hostů byl stanoven termín pro druhý ročník na 24.června 2006. Můžeme jen doufat, že se nám letos opět podaří objednat počasí, a že přijede minimálně tolik soutěžních družstev jako v roce loňském.

 

Z kulturních akcí byl v měsíci únoru tradiční Hasičský bál, který opět měl velkou návštěvnost. Dále v měsíci září byl uspořádán zájezd s návštěvou Hasičského múzea ve Velkých Svatoňovicích  dále       Dachova a ukončení zájezdu bylo v Polské Kudova , kde bylo možno vychutnat grilované a uzené ryby. Myslím, že všichni byli s tímto zájezdem spokojeni a dovolte, abych touto cestou poděkoval starostovi za zorganizování tohoto zájezdu.

Dále jsme se aktivně účastnili všech akcí v naší obci, pomoc při organizaci dětských dnů společně se sportovním klubem Humburky.                                             

 

Nyní dovolte, abych řekl pár slov o vybavenosti a připravenosti jednotky.

Byla prováděna údržba techniky , dále bylo dovybaveno vozidlo hasičské vozidlo AVIA.

Sbor v loňském roce nemusel zasahovat, jak při požárech, tak při živelných pohromách .

Ve dne 16.12.2005 z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek, byl sbor požádán o držení pohotovosti. Byla nám určena, jelikož sbor je vybaven motorovou pilou v případě potřeby pomoc silničářům a  hasičům v odklízení popadaných stromů. Družstvo v počtu 7 mužů a technika drželi pohotovost do soboty 17.12.2005 do 24.00hod. Díky této nenadálé situaci došlo k odhalení několika nedostatků naší techniky. Tyto nedostatky budou v nejbližší době řešeny, aby byla zajištěna naše výjezdu schopnost za jakýchkoliv podmínek.

Na minulé výroční valné hromadě jsem podal informaci o celkové opravě hasičské stříkačky PS8. Dnes mohu říci, že díky Martinu Štěrbovi byla oprava dokončena v měsíci duben 2005 a sbor s touto stříkačkou vyhrál Okresní kolo v Babicích.

Dále sbor se účastnil v letních měsících se svoji technikou čištění požární nádrže.

 

 

A na závěr této zprávy o činnosti našeho sboru, by nebylo možné toto v takové míře uskutečnit bez velké pomoci Obecního zastupitelstva Obce Humburky, sponzorům, kteří se podílejí a doufám budou podílet i nadále na tom, aby historická jednotka i naše družstva mužů a žen mohli reprezentovat svůj sbor i Obec Humburky a samozřejmě bez Vaší pomoci  a zájmu o dobrou věc.  

 

 

 

 

 

                                                                  Starý V.

                                                                               velitel SDH Humburky

                                                                     

 

(c) 2002 - SimpleNet s.r.o.