Činnost za rok 2006  

ZPRÁVA O ČINNOSTI SDH HUMBURKY ZA ROK 2006

 

 

Tak jako každý rok , tak i letos nadešel čas bilancování uplynulého roku 2006.

Členská základna zůstala beze změn.  

Členská základna na svém jednání schválila rozšíření výboru o členy p. Martina Štěrbu a p. Lukáše Starého , kteří se budou připravovat na funkci velitele sboru a pány Romana Zmítka a Ondřeje Šedivého, kteří se budou připravovat na funkci starosty sboru. Po seznámení s funkcí a samozřejmě odborném  proškolení velitelů  by k volbě nového vedení mohlo dojít v roce 2008.

 

Naše jednotka není zařazena mezi jednotky výjezdové,ale mohu říci, že hasičské vozidlo je připraveno při potřebě v obci, v katastru obce i mimo k výjezdu. Na vozidle a technice je prováděna pravidelná údržba a s vozidlem

se provádějí kondiční jízdy. Touto cestou bych chtěl poděkovat strojníku p. M.Štěrbovi.

V loňském roce nemusel sbor zasahovat při požárech, ale dne 26.3. byla vyhlášena pohotovost na lokální záplavy.Dne 27.3. zasahovala jednotka v počtu 5 členů v obci Libeň, kde odčerpávala vodu ze sklepa rodinného domu a uvolňovala cestu valící se vodě.

Jednotka v počtu 7členů velitel se zúčastnila v měsíci září námětového cvičení v obci Kosičky. Byla provedena dálková doprava vody od požární nádrže na místo požáru v areálu Agropodniku. Cvičení se zúčastnilo 8 jednotek SDH okrsku. Úkoly které naše jednotka obdržela byly splněny.  

Dále je potřeba říci, začít s doplněním a obměnou výstroje a výzbroje. ( nové svítilny, rukavice do zásahu, pracovní oděvy, pláštěnky, plovoucí čerpadlo, vycházkové stejnokroje). Vše bude záviset na stavu financí sboru a finanční pomoci obce.

 

Jelikož se náš sbor může pyšnit i historickou technikou, která též potřebuje údržbu a opravy, bude potřeba vynaložit část finančních prostředků na opravy a údržbu. Hlavně se jedná o loukoťová kola u ruční stříkačky. Mohu říci, že jsme kontaktovali spolu se starostou sboru několik firem a jednání probíhají. Koncem ledna začátkem února bychom měli navštívit výrobce v Polsku a s největší pravděpodobností uzavřít zakázku. Dovolte abych touto cestou poděkoval p. M. Salavovi, který se o tuto techniku stará.

Když už jsem u staré techniky, tak vás seznámím s činností Historické hasičské jednotky. Tato jednotka se zúčastnila oslav 110 let výročí založení SDH Zdechovice. Jednotka předvedla požární útok se stříkačkou Mara.

V roce 2006 byla dále plánována účast na srazu Historické hasičské techniky v Polsku. Bohužel se mi pozdě podařilo sehnat místo a termín srazu.

Letošní sraz Historické hasičské techniky, který se koná ve dnech 15. a 16. června 2007 v Litoměřicích  si nenecháme ujít.

A nyní se vraťme k našim soutěžním družstvům.

 

Družstvo mužů „A“ se loňského roku zúčastnila celkem 10ti závodů v požárním útoku, s těmito výsledky:3x1. , 1x2. , 1x3. , 2x4. , 11. a 18.

Musím konstatovat, že jsem od tohoto družstva čekal více. Po vzájemné dohodě a díky sponzorům byla provedena úprava motoru za celkovou částku 30 000,-Kč

Dále pořízena sada hadic za celkovou částku 15 000,-Kč.    

Družstvo mužů se zúčastňuje soutěží ve složení: Gebharta Leoš

                                                                         Starý Tomáš

                                                                         Šedivý Ondřej

                                                                         Štěrba Martin

                                                                         Ondráček Radek

                                                                         Starý Lukáš

                                                                         Dymeš Jiří

                                                                         Hladík Lukáš

Dále družstvo bylo doplňováno dalšími členy dle potřeby.                         

Co říci na závěr doufejme, že se podaří rozšířit kádr o nové členy, aby byla

zastupitelnost, aby nastala pohoda v družstvu chuť závodit a přejme si aby se i výsledky dostavily.  

 

Družstvo žen se v loňském roce zúčastnilo celkem 8 soutěží v požárním útoku, s těmito výsledky:

Družstvo nastupovalo ve složení:

Ondráčková Květa

Kulhavá  Martina

Dymešová Kamila

Kulhavá Jitka

Klozová Veronika

Kulichová Tereza

Vondráková Petra

Stará Ivana

Přibylová Marcela

a Knytlová Jana        

 

Děvčata v loňském roce opět zabodovala a na které soutěži se objevila tak bodovala. Musím říci, že chuť do trénování byla a doufejme, že vydrží, jelikož

snaha Vás co nejvíce porazit  bude.  Chtěl bych poděkoval chlapcům za pomoc a rady, které děvčatům daly a, že dodrželi slovo, které daly. Díky.   

 

Svátkem pro celý sbor bylo uspořádání II.ročníku soutěže o Pohár starosty obce Humburky v požárním útoku muži a ženy. Celkem se soutěže zúčastnilo na 19 družstev mužů a 6 družstev žen. Samozřejmě je to díky sponzorům a hlavně  všech, kteří pomohli aby se toto mohlo uskutečnit. Za to Vám všem jménem starosty SDH a jménem mým patří srdečné poděkování.

Termín pro III. ročník byl stanoven na  23.června 2007. Můžeme jen doufat, že se nám letos opět podaří objednat počasí, a že přijede minimálně tolik soutěžních družstev jako v roce loňském.

 

Z kulturních akcí byl v měsíci únoru tradiční Hasičský bál, který opět měl velkou návštěvnost a tímto Vás zvu do sálu místního pohostinství dne 16.února 2007 od 20.00. hod. 

Dále jsme zabezpečovaly pořadatelskou službu při Čarodějnicích a aktivně se účastnili všech akcí v naší obci, pomoc při organizaci dětských dnů společně se sportovním klubem Humburky.

Dále je třeba připomenout, že od půlky letošního roku bude potřeba začít pilně pracovat na programu, abychom v roce 2008 důstojně oslavily 110. výročí založení SDH v Humburkách.    

                                             

 

 

A na závěr této zprávy o činnosti našeho sboru, by nebylo možné toto v takové míře uskutečnit bez velké pomoci Obecního zastupitelstva Obce Humburky, sponzorům, kteří se podílejí a doufám budou podílet i nadále na tom, aby historická jednotka i naše družstva mužů a žen mohli reprezentovat svůj sbor i obec Humburky a samozřejmě bez Vaší pomoci  a zájmu o dobrou věc.  

 

 

 

                                                                           Václav Starý –velitel SDH

(c) 2002 - SimpleNet s.r.o.